in Uncategorized

“Det är bara sånt som händer”

Det finns byråer som inte behöver pitcha för att vinna uppdrag. Det finns de som vägrar. Det finns till och med de som anser att kunderna ska pitcha för att få jobba med dem. Vi tillhör ingen av dessa kategorier.

De allra flesta byråer gör i ärlighetens namn inte det.

Pitchen är för oss ett verktyg att vinna ett förtroende. Ett förtroende som i slutändan ska vara ömsesidigt. Den tid som vi lägger ner på att förbereda och presentera en pitch är normalt sett inte betald. Det är självklart en enorm risk för byrån, men när framgångarna är fler än missarna, är investeringen fortfarande motiverad. En tuff väg till affär, men trots allt med tydliga spelregler.

Vi firar givetvis varje gång vi går segrande ur en sådan urvalsprocess. Inte bara för att våra medarbetare ofta har lagt ner mycket tid, energi och hjärta i arbetet. Utan även över tillfredsställelsen i att hitta kommunikativa nycklar till kundens affärsutmaning – det slutliga målet och vårt existensberättigande. Varje förlorad pitch tar hårt på teamet. Men det är något som man får lära sig att ta. Man vet spelreglerna.

Något som vi anser inte hör till, är när ett företag utnyttjar den här processen. När en potentiell kund bjuder in till en pitch och sedan använder sig av idéerna utan att betala för dem.

Ett sånt exempel skedde i höstas när vi blev inbjuda av Selecta till att komma förbi och visa ett antal idéer för marknadsavdelningen. Efter ett positivt presentationsmöte meddelade marknadsavdelningen senare att de inte tänkte ta vårt arbete vidare. Tråkigt tyckte vi, och skrev upp pitchen på listan av saker man får lära sig någonting av.

Idag ser man våra idéer överallt, varje dag i tunnelbanan på väg till och från jobbet.

Selecta har nu uppenbarligen sett värdet i att kommunicera konceptet vi presenterade. Men de har inte betalat för det. De har valt att inte ta diskussionen när vi har försökt få ett svar på hur de resonerar kring detta.

En del anser kanske att vi inte ska bråka om idéstölden. Att man riskera att uppfattas som bittra och jobbiga. Men vi tycker inte att det är “bara sånt som händer” eller “en del av branschen”.

Inte vår bransch i alla fall.

Det här handlar inte egentligen så mycket om en arg reklambyrå. Det handlar om hur pitchprocessen i sig är en oerhört skör modell för att hitta och bygga framgångsrika samarbeten. En väg som när man ignorerar spelreglerna till slut blir oanvändbar – för en hel bransch.

Det handlar om affärsetik och respekt för var värde skapas.

Share
Share this Post
Your URL copied